top of page

Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Hans Marstein er på vegne av Kraftverk design behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Overnevnte er også personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller i showroom, som feks: kontaktinformasjon. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og opplysninger om hvordan kunder generelt navigerer på nettstedet. Denne informasjonen samles inn via Google Analytics og Vistitors Analytics, er anonymisert og kan ikke knyttes til enkeltpersoner før kunden evt gjennomfører en ordre hos oss. Dersom vi ber om tilbakemeldinger på utførte tjenester, vil vi ikke publisere dette på nettsiden, uten samtykke fra kunden og informasjonen vil alltid anonymiseres. 

 

3.  Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser, som feks å oppfylle kjøpsavtalen med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi vil ikke sende ut informasjon i form av nyhetsbrev og reklame til andre enn de som har meldt seg på som nyhetsbrevabbonnenter eller nettstedmedlemmer. Ved å registrere seg på vårt nettsted og bli et nettstedmedlem aksepterer man samtidig å motta nyhetsbrev ol. Om man ikke ønsker denne informasjonen, kan man når som helst avslutte abbonnent/medlemskap. Den anonymiserte informasjonen om hvordan kunder bruker nettstedet vårt, brukes først og fremst som grunnlag for statistikk for å kunne forbedre nettstedet. Tilbakemeldinger fra kunder på utførte tjenester, kan brukes i markedsføringsøyemed, men aldri uten samtykke. 

5. Bruk av informasjonskapsler/cookies

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan endre dine innstillinger for cookies i din nettlesers innstillinger. 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med kjøp, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som feks Posten Norge. 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

bottom of page